Shah Rukh Khan Gauri Khan Aryan Special Screening Zero

Shah Rukh Khan’s son, Aryan Khan too came in to attend the special screening of ‘Zero’.